Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij, binnen de mogelijkheden die de school heeft, ons onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de ondersteuning die wij wel en niet kunnen bieden. Zo hebben we onderwijs ondersteuningspersoneel in dienst en werken ook een logopediste en fysiotherapeute bij ons in school.
Ook werken we nauw samen met een vaste (school) orthopedagoog, diverse dyslexiecentra en andere instanties.

Hierbij het document van het OndersteuningsProfiel 2023-2024

Extra ondersteuning of uitdaging

Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die een school zelf in huis heeft, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, verkorte of verlengde instructies of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Soms is er meer ondersteuning nodig en bekijken we samen met ouders welke interne en /of externe hulp passend is.

Extra uitdaging

Naast de uitdaging die in de klassen worden aangeboden is er een mogelijkheid tot deelname aan interne plusklas. Daarnaast zijn er mogelijkheden vanuit de samenwerking binnen de Vivente-scholen om vanaf groep 5 deel te nemen aan de Columbusgroep en vanaf groep 7 en 8 van de Vivente-scholen is er de mogelijkheid om Eureka-lessen te volgen.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs

Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen scholen. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen & Toelaatbaarheid (CTT). Aanmelding gaat altijd via de school. Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.