Passend onderwijs

Een leerling die extra begeleiding nodig heeft, krijgt in eerste instantie die extra ondersteuning onder schooltijd, in de eigen groep, van de eigen leerkracht of onderwijsassistent.

Op onze school is een intern begeleider werkzaam. De IB-er is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het totale zorgbeleid van onze school.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen zo mogelijk extra hulp en ondersteuning aangeboden.
Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld geboden worden door de onderwijsassistent, de logopedist of fysiotherapeut. Ook kan er hulp geboden worden door de jeugd- en gezinswerker van het Sociaal Wijk Team (SWT) die verbonden
is aan onze school.

Kinderopvang Partou

Wij werken samen met kinderopvang Partou, zij bieden dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarnaast bieden zij de mogelijk tot buitenschoolse opvang na schooltijd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderopvang Partou

Vragen?

Mochten ouders vragen hebben over de begeleiding van hun zoon of dochter, dan kunnen ze dit aangeven bij de leerkracht van hun kind. Samen met de leerkracht en eventueel de intern begeleider van de school kijkt men wat de mogelijkheden zijn om kinderen optimaal te begeleiden.