Op de Kopakker werken we met een 5 gelijkedagenrooster.

Onderstaande schooltijden gelden voor al onze groepen.

Maandag tot en met vrijdag
8.30 tot 14.10 uur