Onze leerlingen leren (doorgaans) binnen 8 jaar de basis van het lezen, schrijven, rekenen en taal in een prettige en stimulerende omgeving. Daarnaast leren ze zich te handhaven in de maatschappij en de wereld en leren ze zich goed te verhouden tot zichzelf en de ander. Dit alles doen we vanuit de christelijke waarden en in dit alles brengen wij de leerlingen kennis en vaardigheid bij en helpen we bij het toepassen hiervan.

Leerlingenraad

De Kopakker heeft een leerlingenraad met leerlingen uit groep 5,6,7,8. De leerlingenraad komt 1 keer per maand samen. En praten over het onderwijs, het schoolgebouw en de sfeer in school. De leerlingenraad overlegt en adviseert de directeur. Ook ondersteunt de leerlingenraad bij activiteiten zoals projecten en activiteiten voor de school.