In de Zwolse wijk Stadshagen staat de Kopakker. De Kopakker is een open Christelijke basisschool, vanuit die houding werken wij met passie met kinderen, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling op cognitieve gebieden, maar zeker ook over sociaal emotionele ontwikkeling. Een kind dat goed in zijn/haar vel zit komt tot ontwikkeling en bloei. De Kopakker is één van de 12 basisscholen in Nederland die schipperskinderen opvangt.

Onze ambitie. Kan dit missie worden!

Missie

Onze leerlingen leren (doorgaans) binnen 8 jaar de basis van het lezen, schrijven, rekenen en taal in een prettige en stimulerende omgeving. Daarnaast leren ze zich te handhaven in de maatschappij en de wereld en leren ze zich goed te verhouden tot zichzelf en de ander. Dit alles doen we vanuit de christelijke waarden en in dit alles brengen wij de leerlingen kennis en vaardigheid bij en helpen ze bij het toepassen hiervan.

Onze visie

De Kopakker is een kleinschalige school waar we elkaar zien en kennen. We zoeken de verbinding. Als professionals dragen wij bij aan de ontwikkeling van iedere leerling, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Wij geloven dat een goede en respectvolle samenwerking met ouders, kind en externe professionals essentieel is om de leerling te begeleiden.
Onze school biedt een hoge onderwijskwaliteit. We streven naar een optimale ontwikkeling van alle leerlingen. Dit betekent dat de leerkracht zich zoveel mogelijk, met de juiste didactiek en pedagogiek, richt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij geloven dat leerlingen goed kunnen leren door in een rustige omgeving het klassikale aanbod af te wisselen met samen oefenen en regelmatig bewegen. De school maakt gebruik van digitale hulpmiddelen, maar vindt het ook belangrijk dat leerlingen met boeken werken. Hierin behoudt de school een gezonde balans. In de acht schooljaren ondersteunen we de leerlingen bij het vinden van hun plek in de maatschappij en begeleiden we de leerlingen in het proces zichzelf te zijn en hun kwaliteiten te ontdekken. Vanuit een open christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat de christelijke waarden worden meegegeven.

Onze naam: De Kopakker

Tot 2021 was de Kopakker samen met de Wendakker. De basisschool De Wendakker ontstond in 2002 groeide hard en kreeg een tweede locatie wat de Kopakker werd. Sinds 2022 is de Kopakker een zelfstandige school
Een kopakker is een synoniem voor een wendakker. Kopakkers zijn stroken lans aan beide einden van de akker, waar de boer zijn ploeg keert. De boer begint en eindig op de kopakker. Ook zet hij het poot-of zaaigoed op de kopakker en daarmee poot of zaait hij zijn akker. Als de kopakker bewerkt is, is de boer klaar, de basis is gelegd. De boer moet het nu loslaten aan het wonder van groeien en bloeien. In het kader van de brede school zijn de kopakker te vergelijken met de periodes op school. Op deze manier past de naam goed bij onze school.