Voor verlof buiten de officiële schoolvakanties en vrije dagen verlenen we alleen toestemming wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals:

  • verhuizing;
  • huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid;
  • het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, groot- of overgrootouders;
  • als het de eerste en enige mogelijkheid tot vakantie betreft in een schooljaar (de werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven).

Klik hier voor het verlofformulier, deze kunt u inleveren bij de directeur Elmar van Dokkum.

In dit beslisschema vindt u de richtlijnen die wij hanteren bij het aanvragen van verlof.

Indien u een aanvraag heeft voor meer dan 10 dagen, moet hiervoor een officieel formulier van de Leerplicht gebruikt worden. Deze vindt u op de volgende pagina: Vrijstellingen pagina » VSV IJssel-Vecht – LerenWerktWel.nl 

De aanvraag kunt u, net als het andere formulier, inleveren bij de directeur van de school.