Goede communicatie tussen school en ouders beschouwen wij als een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Wij zien ouders/ verzorgers als samenwerkingspartners.

Contactmomenten

We voeren regelmatig gesprekken met ouders en organiseren ouder- en informatieavonden.
Naast het persoonlijk contact wordt het communicatiemiddel Parro gebruikt. Hierin kunnen ouders en leerkracht digitaal overleggen, vindt de ouder de jaarplanning, kunnen ziekmeldingen worden gedaan en houdt de leerkracht de gehele groep op de hoogte van ontwikkelingen.

Minimaal 3 keer per jaar vragen we ouders om op school te komen voor gesprekken over hun kind. Twee van deze gesprekken zullen gekoppeld zijn aan de digitale rapporten.
Elke week ontvangen ouders via Parro een groepsbericht van de leerkrachten en deelt de directie iedere eerste maandag van de maand een digitale nieuwsbrief.

Ouderraad (OR)

De samenwerking tussen de school en ouders krijgt het meest concreet vorm in de oudercommissie van de Kopakker. Bij de start van schooljaar 2022-2023 is er nog een oudervereniging. Dit is een zelfstandige vereniging met
een voorzitter, penningmeester en secretaris. De ouders zijn leden. Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 2023 zal er beslist worden of de Kopakker verder zal gaan met een ouderraad.
Hoe dan ook is onze school altijd op zoek naar ouderhulp. Hierbij kunt u denken aan ouderhulp bij diverse sport- en feestactiviteiten, bij controle op hoofdluis, schoolreizen, decoreren van de school etc. Mocht u vrijwilliger willen worden of heeft u vragen over de laatste stand van zaken dan kunt u terecht bij de directeur of mailen naar:
kopakker@vivente.nu