Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de directeur van de school.
  • Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school.
  • Als dit geen oplossing biedt kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen in de te nemen vervolgstappen.

Vertrouwenspersonen

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. De gegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u in onze schoolgids. De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school.

Contactgegevens

De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn:

Henk Grit

Tel. (038) 425 55 42 / 06 24 32 16 61
E-mail: h.grit@viaa.nl

Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt u in contact gebracht met de relevante organisatie.
De adresgegevens van bevoegd gezag zijn:

Vivente
Postbus 40220
8004 DE ZWOLLE
Tel. (038) 355 65 70
E-mail: klachten@vivente.nu

Vivente is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie, Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. (030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Downloads

Brochure omgaan met klachten en bezwaren
Vivente klachtenregeling
Reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs