Het schooljaar 2022-2023 starten wij met een continurooster, we hebben een 5-gelijkedagenrooster
van 8.30 tot 14.10 uur. De deuren van school openen om 8.20 uur. Alle kinderen komen in principe zelfstandig het schoolplein op en nemen afscheid van hun ouders bij het hek. Indien gewenst mogen de ouders uiteraard altijd even meelopen.

Wij geloven dat een kind het beste leert door inspanning en ontspanning af te wisselen. Om het kind te laten ontspannen, bieden wij diverse energizers aan tussen de lessen door. Er zijn een gymdocent, muziekdocent en dramadocent gekoppeld aan de school die we regelmatig inzetten voor ondersteuning.

Vanuit ons instructiemodel biedt de leerkracht de lesstof aan op drie niveaus: de basisgroep, de kinderen die wat meer uitleg nodig hebben en de kinderen die meer aankunnen. Onze onderwijsassistenten begeleiden kinderen die dat nodig hebben en intern en extern kunnen kinderen ook gebruik maken van de verschillende extra uitdagingsgroepen.

Vanuit onze visie hechten we grote waarde aan een hoge kwaliteit van onderwijs, waarin we de balans zoeken tussen in- en ontspanning.