Via de MR praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs staat daarbij voorop. Onderwerpen waarbij de MR betrokken is, zijn onder meer de besteding van het geld van de school, huisvesting, het vaststellen van de formatie en samenwerkingsverbanden met andere organisaties (zoals opvang).

De MR heeft verschillende instrumenten om haar taak uit te voeren. De belangrijkste daarvan zijn het recht op informatie, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Daarnaast geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die zij belangrijk vindt. De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar met de directie.
CBS de Kopakker en CBS de Wendakker hebben gezamenlijk één MR omdat, hoewel de scholen in grote mate zelfstandig functioneren, formeel sprake is van één school.

De MR van beide scholen bestaat uit 8 personen:
4 ouders en 4 leerkrachten. De samenstelling van zowel de totale MR als de ouder- en personeelsgeleding is gelijk verdeeld over CBS de Kopakker en CBS de Wendakker. Onderwerpen die specifiek één van beide scholen aan gaan,
worden voorbereid in een locatiecommissie, bestaande uit MR- leden van de desbetreffende locatie.

Heeft u een vraag aan de MR, laat het ons dan weten. Dat kan via mr.kopakker@vivente.nu
Voor alle scholen van Vivente is er een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR).
Vanuit onze school neemt een ouderlid, hierin zitting. Indien u vragen/ opmerkingen heeft voor de GMR kan dit via kopakker.gmr@vivente.nu