De Vivente is een ondernemende stichting en verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle. Vivente betekent: levendig. Wij bestaan uit 16 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten, zoals het jaarklassensysteem, natuurlijk leren, daltononderwijs en faseonderwijs. Daarnaast hebben wij een school voor speciaal basisonderwijs, een eigen expertisecentrum en een stafbureau. Bij de Vivente werken circa 450 medewerkers en wij bieden circa 3250 kinderen hoogwaardig christelijk onderwijs.

Op onze scholen verzorgen we onderwijs dat zo veel mogelijk aansluit bij de belangstelling en ontwikkeling van kinderen. In een veilige omgeving bieden we degelijk én uitdagend onderwijs. De leeromgeving is daarbij krachtig en ondersteunend. We vinden ons onderwijs ook prachtig omdat het kinderen verder helpt in de ontwikkeling en kinderen tot verwondering brengt over de wereld waarin ze opgroeien. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Ze zijn onze inzet waard. Dat zien we als onze dagelijkse uitdaging en opdracht.

Onze scholen staan in alle wijken van Zwolle en we willen vanuit onze visie hoogwaardig, passend en toegankelijk christelijk onderwijs bieden. Onderwijs waarin talenten worden ontplooid met als doel kinderen voor te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht en competenties als samenwerken en het verwerken van informatie de basis zijn. Een wereld ook waar ze op voorbereid worden om aan deel te nemen, er goed voor te zorgen en die wereld mede vorm te geven.
Elk van onze scholen heeft een eigen concept van waaruit het onderwijs wordt ingekleurd. Het leveren van goede resultaten en opbrengsten voor wat betreft de kerndoelen is vanzelfsprekend.

Bij Vivente werken we samen aan goed onderwijs. Samen met u als ouders, met elkaar als collega’s en samenwerkingspartners. Omdat elk kind een goede ontwikkeling verdient!