De Kopakker is één van de 12 basisscholen onderwijs schipperskinderen (BSOS) in Nederland.
Dat betekent dat wij onderwijs aanbieden aan schipperskinderen. Daarvoor werkt de school nauw samen met de stichting Landelijk Onderwijs Varende Kinderen (LOVK). Op het moment dat de ouders met hun schip in de buurt van de school zijn, zijn de varende kinderen van groep 1 en 2 welkom in onze groepen om schoolervaring op te doen op (hun toekomstige) school. Het LOVK verzorgt onderwijs aan varende kinderen, zodat zij in groep 3 kunnen aansluiten op het reguliere onderwijs. De leerkrachten hebben regelmatig overleg met de LOVK-mentor.
Schipperskinderen gaan vanaf groep 3 dus gewoon naar school.

Aanmelding hiervoor gaat via LOVK of via onze schoolmail.